Áp lực chăm người bệnh

Bộ Y tế quy định việc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện là nhiệm vụ của bệnh viện, là công việc chuyên môn của điều dưỡng, nhưng thực tế …