[Video] Giải phẫu chức năng xương bả vai

Video Giải phẫu chức năng xương bả vai: cấu tạo xương và hoạt động của các cơ liên quan

I. Xương vai (scapula)

Xương vai là một xương dẹt hình tam giác, gồm hai mặt, nằm phía sau bên của phần trên lồng ngực. Xương có hai mặt, ba bờ và ba góc.

Các mặt

Mặt sườn: lõm là hố dưới vai.

Mặt lưng: có gai vai chia mặt này thành hai phần không đều nhau: phần trên nhỏ gọi là hố trên gai, phần dưới lớn gọi là hố dưới gai .

Gai vai là một mảnh xương hình tam giác chạy chếch lên trên và ra ngoài, sờ được dưới da. Ở phía ngoài gai vai dẹt lại tạo nên mỏm cùng vai.

Các bờ

Có ba bờ là bờ trong, bờ ngoài và bờ trên. Ở phía ngoài bờ trộng có mỏm quạ là một mỏm xương có thể sờ thấy được trên người sống.

Các góc

Góc trên: hơi vuông, nối giữa bờ trên và bờ trong.

Góc dưới: hơi tròn, nối giữa bờ trong và bờ ngoài. Trong tư thế giải phẫu, góc dưới nằm ngang mức đốt sống ngực VII.

Góc ngoài: có một diện khớp hình soan, hơi lõm gọi là ổ chảo. Ổ chảo dính với thân xương bởi một chỗ thắt gọi là cổ xương vai.

II. Các vận động của xương bả vai

1. Động tác dang xương vai

Cơ chủ vận là cơ răng trước. Cơ trợ vận là cơ ngực bé

Dây thần kinh ngực dài (long thoracic nerve) chi phối hoạt động của cơ răng trước.

Dây thần kinh ngực trong (medial pectoral nerve) chí phới hoạt động của cơ răng trước

2. Động tác khép xương vai

Cơ chủ vận là cơ thang (bó giữa) và cơ trám.

Dây thần kinh phụ tủy sống (accessory nerve, spinal ramus) chi phối cơ thang.

Thần kinh chi phối cho cơ trám là dây thần kinh vai lưng (dorsal scapular nerve).

3.Động tác nâng xương vai

Cơ chủ vận là cơ thang (bó trên) và cơ nâng xương vai. Cơ trợ vận là các cơ trám.

4.Động tác hạ xương vai

– Cơ chủ vận là cơ thang (bó dưới) và cơ ngực bé

– Cơ trợ vận là cơ răng trước (bó dưới)

5. Động tác xoay góc dưới xương vai

– Động tác xoay vào trong do ngẫu lực gây ra bởi cơ ngực bé và phần dưới của cơ trám lớn.

– Động tác xoay ra ngoài do ngẫu lực của phần trên và phần dưới cơ thang, bó dưới cơ răng trước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *