Đau đầu kiểu "ice pick"

Đau đầu kiểu “ice pick”

Đau đầu kiểu “ice pick” là một trong những nguyên nhân đau đầu dễ bị bác sĩ lâm sàng bỏ qua. Đau “ice pick” kịch phát như dao đâm bất thình lình, đau nguyên phát khu trú chủ yếu theo chi phối của nhánh đầu tiên (V1) của dây thần kinh sinh ba.