Kỹ thuật cơ lực (MET)

Kỹ thuật cơ lực (MET)

Kỹ thuật cơ lực MET là một kỹ thuật trị liệu thủ công, được sử dụng rộng rãi trong nắn chỉnh...