An toàn giao dịch

Trang web mong muốn quý bệnh nhân có thể tiếp cận được các dịch vụ tốt nhất. Website không kiểm định, cũng như không có trách nhiệm về các thông tin do nhà trị liệu đăng tải lên website. Vì vậy quý bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ cần tuân thủ các hướng dẫn sau:

1. Đối với nhà cung cấp dịch vụ:

  • Tuyệt đối đăng những thông tin đúng sự thật về dịch vụ cung cấp và các bằng cấp.
  • Mọi dịch vụ cung cấp cần đúng theo pháp luật hiện hành, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các dịch vụ của cá nhân/tổ chức cung cấp

2. Đối với quý bệnh nhân:

  • Quý bệnh nhân khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cần yêu cầu nhà trị liệu cung cấp các chứng từ y khoa liên quan và đúng như những mô tả mà nhà trị liệu đã đăng tải
  • Tuyệt đối không thanh toán trước khi gặp trực tiếp nhà trị liệu