dau hieu rut ngan keo

Dấu hiệu rút ngăn kéo

Mô tả Nắm chắc cẳng chân ở 1/3 trên xương chày và kéo về phía trước, ta sẽ cảm nhận được sự lỏng lẻo và di chuyển của xương chày …