Các dòng điện gây co cơ

Các dòng điện gây co cơ

Co cơ trong cơ còn phân bố thần kinh Khi dây thần kinh vận động bị kích thích, xung thần kinh truyền...
Điều trị bằng Parafin

Điều trị bằng Parafin

ĐIỀU TRỊ BẰNG PARAFIN I.ĐẠI CƯƠNG - Là phương pháp điều trị truyền nhiệt trực tiếp bằng Parafin...