Điều trị bằng siêu âm

Điều trị bằng siêu âm

ĐIỀU TRỊ BẰNG SIÊU ÂM I.ĐẠI CƯƠNG Siêu âm là sóng âm thanh có tần số trên 20.000 Hz. Trong điều trị...