Giải phẫu: Đường dẫn truyền cảm giác nông (dải tuỷ- đồi thị)

Chia sẻ tin này:

Đg này dẫn truyền 2 cg:

 • CG xúc giác thô sơ: dẫn truyền bởi dải tuỷ- đồi thị trước
 • CG đau- nhiệt: dẫn truyền bởi dải tuỷ- đồi thị bên

1.       Đường dẫn truyền cảm giác xúc giác thô sơ
Dẫn truyền bởi : dải tuỷ- đồi thị trước
Con đg này gồm 3 neuron:
–    Neuron 1:

 • Thân neuron nằm ở hạch gai
 • Nhánh ngoại vi đi tới da
 • Nhánh TW:

+     Đi vào ts qua rễ sau tk sống
+     Tiếp đó thỡ nú đi lên qua bó lưng bên
+     Rồi tận cựng ở sừng sau của đốt tuỷ cao hơn
–    Neuron 2:

 • Thân neuron nằm ở sừng sau ts
 • Sợi trục bắt chéo sang bên đối diện trc ống trung tâm
 • Rồi đi lên tạo dải tuỷ- đồi thị trước
 • Dải tuỷ- đồi thị trước đi lên qua phần còn lại của ts & thân não
 • Rồi tc ở đồi thị

–    Neuron 3:

 • Thân neuron nằm ở đồi thị
 • Sợi trục đi lên qua bao trong & tc ở vỏ não hồi sau trung tâm


2.       Đường dẫn truyền cảm giác đau và nhiệt
Dẫn truyền bởi: Dải tuỷ- đồi thị bên
Con đg này gồm 3 neuron
–    Neuron 1:

 • Thân neuron nằm ở hạch gai
 • Nhánh ngoại vi đi tới da
 • Nhánh TW đi vào ts qua rễ sau tk sống & tận cựng ngay ở sừng sau tầng tuỷ đó

–    Neuron 2:

 • Thân neuron nằm ở sừng sau ts
 • Sợi trục bắt chéo sang bên đối diện ở sau ống trung tâm
 • Rồi đi lên tạo dải tuỷ- đồi thị bên
 • Mỗi sợi trục của dải tuỷ- đồi thị bên đi lên qua phần còn lại của ts & thân não
 • Rồi tận cựng ở đồi thị
 • Lỳc qua thân não các dải tuỷ- đồi thị hợp thành liềm tuỷ, nằm ngoài so với liềm giữa.

–    Neuron 3:

 • Thân neuron nằm ở đồi thị
 • Sợi trục đi lên qua bao trong & tận cùng ở vỏ não sau trung tâm
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận