Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của chuyên ngành Phục hồi chức năng 2014

Chia sẻ tin này:

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM KHỚP DẠNG THẤPSố 3109/QĐ-BYT Ngày 19/8/2014

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chấn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng”

Bộ TRƯỞNG Bộ Y TÉ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh-BỘ Y tế,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chấn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng”.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của chuyên ngành Phục hồi chức năng” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc.
Căn cứ tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của chuyên ngành Phục hồi chức năng phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

  • Như Điều 4;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Website BYT, KCB;
  • Lưu: VT, KCB.

KT.Bộ trưởng

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã kí

Mục lục
 
Phục hồi chức năng cho trẻ bị di chướng viêm não
Phục hồi chức năng cho trẻ bị xơ hóa cơ ức đòn chũm
Phục hồi chức năng cho trẻ bàn chân khoèo bẩm sinh
Phục hồi chức năng cho trẻ cong vẹo cột sống
Phục hồi chức năng bại não thể co cứng
Phục hồi chức năng cho trẻ bại não thể múa vờn.
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BẠI NÃO THỂ PHỐI HỢP .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ LIỆT MỀM
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TINH THẦN.
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TIÊU CHỎM XƯƠNG ĐÙI VÔ KHUẨN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ TỰ KỶ .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH QUAY
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH GIỮA
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRỤ
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM QUANH KHỚP VAI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT CHÓP XOAY KHỚP VAI .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG CỔ VAI TAY .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP VAI .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẨU THUẬT THAY KHỚP VAI .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY TRÊN LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY.
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY ..
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY HAI XƯƠNG CẲNG TAY .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP KHUỶU
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY MỎM KHUỶU.
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP HÁNG .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI.
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI .
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG BÊN KHỚP GỐI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN VỠ XƯƠNG BÁNH CHÈ
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT SỤN CHÊM KHỚP GỐI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG MÔ MỀM 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ .
THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG TUỶ SỐNG CỔ 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG TUỶ SỐNG LƯNG – THẮT LƯNG
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG – CÙNG
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU THẮT LƯNG
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU THẦN KINH TỌA
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG XƠ HOÁ CƠ DELTA
THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐUÔI NGỰA
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT NGỰC
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ÁP XE PHỔI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN BỊ SUY TIM
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU NHỒI MÁU CƠ TIM
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT TIM
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT BỤNG
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SUY GIÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LIỆT DÂY VII NGOẠI BIÊN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH PARKINSON
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM KHỚP THIẾU NIÊN TỰ PHÁT
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH XƠ CỨNG RẢI RÁC
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH GÚT.
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LOÃNG XƯƠNG
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM MỎM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG CÁNH TAY
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM MỎM TRÊN LỒI CẦU TRONG XƯƠNG CÁNH TAY
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO KHỚP
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM MỎM TRÂM QUAY
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG NGÓN TAY LÒ XO
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐƯỜNG HẦM CỔ TAY
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐƯỜNG HẦM XƯƠNG TRỤ
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH HEMOPHILIA
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐƯỜNG HẦM CỔ CHÂN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM CÂN GAN BÀN CHÂN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH CHẦY
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH MÁC
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM ĐA RỄ, ĐA DÂY THẦN KINH
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẸO CỔ CẤP
ĐIỀU TRỊ VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU THẦN KINH ……………………………………………………………… 370
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ …………………………………………………………………… 380
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LIỆT ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY ………………………………………………… 384
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MỎM CỤT CHI TRÊN ……………………………………………………………………………… 388
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MỎM CỤT CHI DƯỚI………………………………………………………………………………. 392
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY XƯƠNG ĐÕN ………………………………………………………………………………….. 396
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VỠ XƯƠNG CHẬU ………………………………………………………………………………….. 399
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU DÂY THẦN KINH V ……………………………………………………………………….. 402
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LOÉT DO ĐÈ ÉP………………………………………………………………………………………. 405
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI ĐỘNG KINH ………………………………………………………………………. 409
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI BỆNH BỎNG ………………………………………………………………………. 414
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI BỆNH VÁ DA ……………………………………………………………………… 419
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO PHỔI ……………………………………………………………………………………………….. 422
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ………………………………………………………………. 426
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THOÁI HÓA KHỚP ………………………………………………………………………………….. 431
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG XƠ CỘT BÊN TEO CƠ……………………………………………………………………………… 435
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG RỐI LOẠN ĐẠI TIỆN……………………………………………………………………………….. 442
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG RỐI LOẠN TIỂU TIỆN Ở TRẺ EM ……………………………………………………………. 445
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CO CỨNG ……………………………………………………………………………………………….. 451
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐAU PHỨC HỢP KHU VỰC………………………………………………… 458
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU XƠ CƠ (FIBROMYALGIA)………………………………………………………………. 465
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MỘT SỐ DỊ TẬT BẨM SINH Ở TRẺ EM …………………………………………………… 470
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ ………………………………………………………………….. 476
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH PHONG …………………………………………………………………………………………. 481
 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH ALZHEIMER …………………………………………………………………………………. 485
 

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận